หน้าหลัก > อนุมูลอิสระ (Free Radical) คืออะไร
อนุมูลอิสระ (Free Radical) คืออะไร

อนุมูลอิสระ (Free Radical) เกิดจากการดำรงชีวิต ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากเซลล์หรือกระบวนการเมตาบอลิซึม การหายใจ ภายในร่างกาย

อย่างไรก็ตาม การทานอาหารไม่ที่ครบ 5 หมู่ นิสัยการใช้ชีวิตที่เสียสุขภาพ ปัจจัยทางด้านอารมณ์จิตใจ และความเครียด เป็นต้น จะทำให้ร่างกายผลิตอนุมูลอิสระ (Free Radical) มากเกินจำเป็น เมื่อสภาพดังกล่างเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานก็สร้างความเสียหายให้กับเซลล์ ทำให้แก่เร็วหรือเจ็บป่วยในที่สุด

สาเหตุที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระ (Free radical)